Skandinavisk!

Nøysomhet. Enkelhet. Nærhet til natur og materialer. Funksjonelt. Skandinavisk kunsthåndverk og design beskrives ofte fortsatt med de samme stereotypiene som ble etablert under modernismen. Designkritiker Kristina Ketola Bore mener betegnelsen "Scandinavian Design" er utvasket, klisjéfylt og bærer med seg belastet tankegods. Programleder Cecilie Tyri Holt spør om vi er tjent med geografiske avgrensninger som "skandinavisk" i formidlingen av design. Tyri Holt og Ketola Bore besøker også Åshil Bøthuns utstilling Piknik i grått på Vigelandmuseet.