S.T.I.C.S

Dagens gäst är S.T.I.C.S en grupp av människor som arbetar med ordet på alla möjliga sätt. Via rap, poesi, poetry slam osv.


En podcast som är möjlig via Helsingborg Stads Visionsfonden.


I denna podcast ska jag Fredrik Öjbro träffa Kulturutövare som verkar i Helsingborg stad. Mitt mål
är att via det här formatet så ska vi kunna synliggöra en del av de dolda kulturutövare som verkar i vår stad.
För min uppfattning är att ibland så tittas det mycket lite väl mycket utåt och bortåt och
det glöms att titta inåt och synliggöra det vi har. Så jag hoppas att du vill hjälpa mig att sprida ordet
och jag tar gärna in tips på personer som kan vara intressanta. För att komma i kontakt med mig så
skriv antingen på facebook, instagram eller maila. Kontaktuppgifter finns i avsnittsbeskrivningen.


Så följ med mig på den här resan när vi snackar kultur, högt som lågt med Helsingborg i fokus


Fredrik Öjbro/ fredrik.ojbro@live.se
Jinglar: Peter Johansson / petertrumkomp@gmail.com
Logor: Wisam Majed / wisam.majed@gmail.com
Klippning: Jan Madera / ygwzsc@hotmail.com