Prepp til helse

Tenk om en løsning kan være et svar på to problem – kan det være mulig? Det kan det, og Prepp til helse er en slik løsning. 

Både rekruttering av helsepersonell og integrering av innvandrere og flyktninger er store utfordringer norske kommuner møter hver dag. «Prepp til helse» er et prosjekt som kan bidra til å lette begge.

Prepp er en modell for innvandrere med svake norskferdigheter, et utdanningsløp med mål om fagbrev som helsefagarbeider.

Foreløpig er Prepp et pilotprosjekt i fire kommuner i Troms og Finnmark. I ukas episode av KS-podden "Der livet leves" møter vi preppkoordinator for pilotprosjektet, Sindre Solheim, samt de prosjektansvarlige i KS, Eli Sogn Iversen og Hanne Mensner Lerstang.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.