Naturvern

Den norske naturen bygges ned. Er det lokale selvstyret en trussel mot naturen, eller en viktig del av løsningen? Det er det brennaktuelle temaet i "Der livet leves" denne uka.


I 2022 ble verdens land enige om FNs naturavtale. Hovedmålene er å verne 30 prosent av jordas hav- og landområder og å restaurere 30 prosent av ødelagt natur.

I Norge har kommunene et stort ansvar for å bevare natur. KS samarbeider på vegne av kommunesektoren med flere departementer om å følge opp FNs naturavtale.

Vi snakker med KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, planrettsekspert Fredrik Holth og ordfører Cecilie Pind i Nordre Follo, som fikk Zeros miljøpris for sitt valg om å være en arealnøytral kommune.


I vår faste spalte med nye ordførere er vi kommet til Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen (Ap) i Inderøy.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.