#5 Nikolas Wallner

Nikolas Wallner - var under många år en av de mest aktiva personerna i den revolutionära antifascistiska
rörelsen i grupper som Antifascistisk Aktion (AFA) och Revolutionära Fronten. Grupperna räknas av både polisen och SÄPO, som organiserad brottslighet och hot mot rikets säkerhet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy