Krull & Kriminell - Dennis

Dervis ”Dennis” Arkay - Utpressning, knarkförsäljning och torpedverksamhet blev hans vardag i Sverige, efter uppväxten i Turkiet med hederskultur som måttstock.


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy