John Christian Elden

J.C og Kyrre lever veldig forskjellige liv. Men begge <3 borgerplikt.