Dag Sørås

En god prat med hyllest av videovold bl.a.