112: Från en nysning till pandemi

Kärt återbesök i podden av en klassisk gäst. Tomas Ries, docent och lektor i strategi och försvarspolitik på Försvarshögskolan. Hur utvecklas spridningen av ett virus till en pandemi och hur redo är världens länder för detta. Tomas RIes som är expert på risker har länge påtalat just pandemi som en global risk som är svår […]