110: Hôl i hôvve

Del två med Kreditvärden i Filipstad där vi är på besök hos kommunchef Claes Hultgren. Vi ser vidare på kommunens ekonomiska situation och vad som kan hända under kommande år. Vi får även ytterligare insikter kring några aktuella ämnen som arbetsmarknadsintegration och social dumpning.  Trots alla utmaningar avslutar Claes med att leverera en positiv och […]