108: Vi flytt’ int

Enligt vissa är demografin långt viktigare för såväl konjunktur som räntemarknad. I de senaste årens bostadsdebatter har ökat byggande varit det allt överskuggande målet. Men för vem byggs det egentligen och hur kan demografiska prognoser hjälpa till att bygga “rätt”? I detta poddavsnitt har vi bjudit in Maria Pleiborn, demograf och seniorkonsult på WSP. Maria […]