101: Balansgången

Berättelsen om Sven-Olof Johanssons entreprenörskap fortsätter och vi tar oss till nutiden via bland annat en tillbakablick på vår senaste stora finanskris. Sven-Olof jämför sina erfarenheter från den globala kreditkraschen och fastighetskrisen på 90-talet. Under samtalet hinner vi få höra hur man tar sig från rekonstruktion och veckovisa besök hos Kronofogden till ett stort, stabilt […]