97: Melodikrysset

Ett kärt återseende i flera avseenden, hoppas vi. Efter en tids paus av anledningar som framkommer i början av detta avsnitt återkommer vi med en kär gammal gäst för att prata om det som vi alla håller kär: “risks to the outlook”. Roger Josefsson, chefekonom på Macrobond och tidigare Danske Bank, ger Louis och Gabriel […]