Krönika: Transrörelsen kan upplösa nationalstatens gränser

Under en resa befinner sig plötsligt Kontexts politiska redaktör Silas Aliki i ett land som kriminaliserar homosexualitet, med ett pass och ett tillfälligt visum som visar olika könstillhörigheter. Hur hänger kontroller av könstillhörighet vid nationsgränser ihop med upplösningen av dem?

Krönika från Kontext Press, skriven och inläst av Kontexts politiska redaktör Silas Aliki. Texten, "Transrörelsen kan upplösa nationalstatens gränser," publicerades ursprungligen i november 2019. Illustration: Hanna Stenman.

Stötta gärna Kontext via Patreon –  https://www.patreon.com/kontext!