Essä: Det våras för fängelsefeminismen

När filmmogulen Harvey Weinstein dömdes för våldtäkt utbrast många feminister i glädje. Och när kulturprofilen dömdes firade stora delar av den feministiska rörelsen. Rättvisa hade skipats. Men vad är det egentligen som händer när progressiva röster börjar ropa efter mer statligt våld?

Essä från Kontext Press, skriven och inläst av Kontexts politiska redaktör Silas Aliki. Texten, "Det våras för fängelsefeminismen," publicerades ursprungligen i mars 2019. Illustration: Channa Bianca.

Stötta gärna Kontext via Patreon – länk här