Essä: Våra berättelser ska inte avbrytas

I en essä om skrivandets villkor och begränsningar, pekar Kontext politiska redaktör Silas Aliki ut hur transpersoner gestaltas i litteraturen, kritikerkårens bristfälliga läsningar, och att ständigt bli läst genom sin kropp.

Essä från Kontext Press, skriven och inläst av Kontexts politiska redaktör Silas Aliki. Texten, "Våra berättelser ska inte avbrytas,"  publicerades ursprungligen i juni 2020. Illustration: Channa Bianca.

Stötta gärna Kontext via Patreon – länk här