30. Under och efter krisen - med Elin Richarz, vd och krisexpert på Practise Risk

Krishantering - ett aktuellt ämne som rör oss alla i Corona-tider. I avsnittet pratas vikten av att skapa en egen lägesbild som ständigt uppdateras och kriskommunikation och ledarskap i situationer som denna. Det kommer en tid efter Corona, hur gör vi för att förbereda en återstart? Krisexperten Elin Richarz delar med sig av erfarenheter och ger många tydliga råd och tips på tillvägagångssätt.