Nimitz

Pentagon sine egen videoer av uforklarlige flygende objekter. Det beste beviset som finnes av eventuelle besøk fra det ytre rom