Søreide og Sørgard om fremtidens konkurransepolitikk

Tina Søreide har tatt over som konkurransedirektør. Som professor har hun blant annet forsket på korrupsjon. Hvordan ser Søreide på tilsynets saker og prioriteringer fremover, og hvilke tanker har hun om straff og sanksjoner mot selskaper som bryter konkurranseloven? Hennes forgjenger Lars Sørgard kommer også med synspunkter på hva som bør være viktige tema for tilsynet fremover.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.