22. Hanna Brogren om kommunikatörens roll i framtiden och jobbet som VD på Sveriges Kommunikatörer

Hanna Brogren är generalsekreterare på Sveriges kommunikatörer. Hon har tidigare jobbat som kommunikationsdirektör i Stockholms stad och som kommunikationschef på Regeringskansliet. Hon har en lång erfarenhet av att jobba med kommunikation och det är givetvis något vi diskuterar i det senaste avsnittet av #KommuniceraMERA. Andra saker vi tar upp är hur man mäter kommunikation, om centralisering eller decentralisering är en effektiv strategi, hur hon ser på ledarskap och hur AI och digitalisering förändrar kommunikationen.