47. Lena Bjurner om framtidens arbetsplats, ledarskap, ledningsgrupp och HR

Under pandemin har arbetsplatser flyttats 5 år in i framtiden. Flexibelt arbete är det nya normala. En undersökning från Netigate visar att anställda i Sverige vill jobba ca 50% hemifrån och 50% från ordinarie arbetsplats. I detta avsnittet med Lena Bjurner (VD på Sveriges HR-förening) pratar vi om den nya digitala arbetsplatsen och hur ledarskapet förändrats.

Vi pratar även om vad en ledningsgrupp bör fokusera på samt hur en styrelse stöttar en VD och en ledningsgrupp i dess arbete. Mot slutet av avsnittet pratar vi om HR och vad som kommer trenda i framtiden. Lena ger konkreta tips på vad HR-chefer bör tänka på för att vara en del av ledningsgruppen.

Trevlig lyssning!