#5 Inspiration till jämlik kommunikation - med Hedvig Bergenheim och Marianne Nilsson

I detta avsnitt möter vi Hedvig Bergenheim och Marianne Nilsson från Region Värmland för att samtala om deras handbok Schyst! - en inspirationskälla till jämlik kommunikation. Handboken som innehåller tydliga exempel på kring ordval och bildkomposition togs fram för att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar. De första upplagorna tog snabbt slut och idag har handboken tryckts upp i 25 000 exemplar och distribuerats till 1 500 organisationer runt om i Sverige. 
Vi pratar om selfies, erfarenheter, grunden i jämlik kommunikation, att tänka tvärtom och varför vi ska bry oss om vad mottagaren av ett budskap tycker.