#4 Så arbetar du med platsmarknadsföring - med Helena Nordström

I detta avsnitt möter vi Helena Nordström som driver Placebrander, ett företag specialiserat på platsmarknadsföring. Helena såg att det fanns en lucka på marknaden som hon kunde fylla och utgångspunkten med Placebrander är att sprida inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring via konsulttjänster, föredrag och workshops. Idag hjälper Helena framför allt kommuner och destinationsbolag med strategiska plattformar och operativ projektledning.Vi pratar om användargenererat innehåll, lyckade kampanjer, praktisk användning och definitionen av platsmarknadsföring samt trenderna för platsmarknadsföring 2017.