Schismen mellan marknad och sälj

Philip Kotler, Neil Rackham och Suj Krishnaswamy skrev 2006 i Havard Business Review (HBR) om "the war between sales and marketing". De beskrev också orsaken till detta "krig" och hur man ska få slut på det. Trots att det har gått tolv år sedan artikeln publicerade tycks inget ha hänt. Tvärtom visar en studie av Spencer Stuart "an insane number of chief marketing officers who've been fired during 2018" för att citera ur en purfärsk HBR-artikel författad av Keith Ferrazzi. Varför är det så för? Och vad kan en svensk marknadschef lära sig? Det är frågor som content spanarna tar sig an i avsnitt 204 av Kntnt Radio.

Länkar till artiklarna hittar du på https://www.kntnt.se/18616

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Fool's Gold © The Devil Music Co. (CC BY-ND 3.0)