Gemensam målgruppsbild ger bättre samarbete mellan sälj och marknad

Kntnt Radio firar 200 avsnitt med ännu en content spaning. Denna gång tar vi avstamp i två skrämmande siffror:

Enligt Forresters ”Q1 2018 Marketing Benchmark survey” har sälj och marknad hos bara 24 % av företagen en gemensam målgruppsbild. I mer än 3 av 4 företag så skiljer säljarnas och marknadsförarnas bild åt. Och det visar sig.

En studie av LinkedIn visa att överlappet mellan de som marknad når och de som säljarna når är ynka 23 %.

Dessa dystra siffror uppmärksammas i en artikel som föreslår att marknad och sälj ska söka en gemensam målgruppsbild. Thomas, Pia och Malin håller med och diskuterar hur det ska gå till.

Läs mer på www.kntnt.se/18216.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Who We Are © Wordsmith (CC BY-ND 3.0)