11. Räddade av tekniken?

Avsnittets gäst är Simon Davidsson Kurland, forskare vid Chalmers (Post doc. i Fysisk resursteori). Vi pratar om: hur mycket en egentligen kan förvänta sig att bli ”räddad” av tekniken i detta klimatnödläge, om den förenklade debatten kring elbilen, om att det egentligen inte handlar om mer sol och vind utan MINDRE olja och kol, det märkliga i att kedja fast sig för att stoppa öppnandet av nya gruvor samtidigt som en förespråkar utbyggnad av sol och vind, självkörande bilar, Preem raffinaderiet(såklart)... MED MERA.

Och bonusmaterial när Olivia i början av avsnittet berättar om sin farfars fars kärlek till arbetshästar....