Ät hållbart på restaurang

Att samarbeta för att nå klimatmålen är nödvändigt och det har restaurangnätverket Mat och Klimat i Umeå tagit fasta på. Tillsammans utbyter de erfarenheter och kunskap för att få en mer hållbar restaurangverksamhet, minska matsvinn, nudga gäster och ställa krav på leverantörer.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.