74.- Helhetshälsa och krisen i vården med Isis Amer Wåhlin

Nu ska du få insikt i hur vården fungerar (eller inte) och varför det är så svårt att få den hjälp man ofta efterfrågar. Isis Amer Wåhlin, överläkare i gynekologi, har jobbat med kvinno- och mödravård på många platser i Sverige och även deltagit i flera projekt för att förbättra effektiviteten och de organisatoriska utmaningarna. Vi talar om varför ingen vill ta helhetsansvaret, varför problemlösning, förbyggande och helhetshälsa fallit bort så att du som patient hamnar i kläm. Isis anser att förebyggande hälsa borde få ta mer plats och att det borde vara självklart med råd för klimakterieåren där kvinnan är skör och har olika förutsättningar för att klara klimakteriets utmaningar. Många kvinnor har för lite energi för att att själva jobba med prevention och hantera riskfaktorer för att hålla sig friska. Vart är vården på väg och var står du mitt detta?

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.