278.- Utveckling och förändring med Christina L Persson

Vem är jag och varför gör jag som jag gör? Längtan efter förändring och utveckling, en diffus känsla av att vilja reda ut vad man egentligen vill. För många kommer önskan om något nytt under klimakterieåren. Vi går igenom en stor hormonell omställning som påverkar oss på många sätt och inte minst våra tankar och känslor. Genom att se bakåt kan man förstå vad som präglat en och hur vi skapat strategier för att göra saker på ett visst sätt. Man kan känna frustration, en känsla av hjälplöshet, älta, längta eller känna sig handlingskraftig. Oavsett så kan det vara spännande att våga titta närmare på tankar och känslor för att ta ett nytt steg. Avsnittets gäst, Christina L Persson, är samtalsterapeut och delar frikostigt med sig av egna erfarenheter och ger exempel på konkreta situationer och hur man kan hantera dem. Viljan är förutsättning för all förändring säger Christina, och vi har eget ansvar för hur vi agerar även om det beror på våra känslor och mående.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.