232.- Histamin och känslighet med Karl Hultén

Klimakteriebesvär eller histaminintolerans? Histamin är en livsnödvändig substans som kopplas till immunförsvar och matsmältning men det finns också en stark koppling till östrogen och progesteron. Att man upplever en ökad känslighet för stress, på flera plan, i samband med hormonella svängningar, framförallt vid östrogendominans, är vanligt. Histamin utsöndras av kroppen i samband med allergier men finns också i en rad livsmedel och kan ge symptom som klåda, migrän, magbesvär, ledvärk, irritation i slemhinnorna i ögon och luftvägar, sömnbesvär och hjärtklappning. Histaminintolerans kan också vara symptom på dålig maghälsa som IBS eller dålig tarmflora eftersom den har en roll i matsmältningen. Histamin påverkar vår sömn, hjärtrytm och slemhinnor. Hur bekräftas intolerans och vad finns det för behandling? Inom vården verkar kunskapen vara knapp så hur kan man hjälpa sig själv och vilka livsmedel ska man vara observant på? Christina Sundequist intervjuar biomedicinaren Karl Hultén, författare samt expert på kost och livsstil vid autoimmun sjukdom och inflammatoriska besvär. Läs mer på www.klimakteriepdden.se

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.