205.- Bättre vård för klimakteriebesvär med Christina Strååt

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att reda ut hur vårderbjudandet kring behandling för klimakteriebesvär ser ut i landet och att ta reda på hur mycket kvinnor vet och är förberedda på klimakteriet, samt vad man önskar stöd för och av vem. Utredningen visar på stora nationella skillnader både vad gäller de besvär kvinnor söker för och vad regionerna erbjuder. Syftet med undersökningen är att förbättra vården, berättar Socialstyrelsens ansvariga utredare, Christina Strååt i avsnittet. 

Vi får också höra hur vården uppfattar sin egen kompetens, vad man har förutsättningar ett erbjuda olika insatser och att det finns en stor skillnad i inställning till hormonbehandling. Kvinnor skattar sina besvär olika men även var och hur vill man helst ha en vårdinsats och av vilken profession. Det finns mycket att regera över, visste du t ex att de flesta vill veta vad de kan göra själva och bara 10% känner sig förberedda på klimakteriet trots att det är proaktiva insatser man främst önskar?

Läs mer på www.klimakteriepodden.se


Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.