185.- Våga tala om övergrepp med Åsa Kastbom

Klimakteriet för ofta med sig en vilja och önskan om att utvecklas. Gamla oförrätter, förträngda händelser eller övergrepp kan bubbla upp och kanske är det nu tid att tala och göra sig kvitt rädsla, skuld och skam. Åsa Kastbom är läkare och psykiater som arbetar med sexuella övergrepp, traumabearbetning, psykiskt- och fysiskt våld. Hon berättar att nästan alla kvinnor har varit med om något obehag som kan kopplas till sexualitet. För många kan blotta tanken på att gå till gynekologen, på mammografi eller tandläkaren återkalla minnen som inger skräck och skam. Får man tala om det som hänt kan man kanske gå vidare istället för att det blir en grogrund för nedstämdhet, depression eller ilska som hindrar personlig utveckling. Ofta kan obehagliga sexuella upplevelser hämma förmåga till närhet, anknytning och lust. Vi talar om vad som går att göra och vilken hjälp det finns att få och varför gemenskap kan vara så kraftfullt.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.