175.- Klimakteriet, en kvinnofälla? med Katarina Graffman & Rebecka Lennartsson

 

Hur ser bilden av den åldrande kvinnan i klimakteriet ut, både historiskt och idag, och hur påverkar vi den? Få identifierar sig med klimakteriet även om det är vanligt att man i den här livsfasen hittar nya vägar att förhålla sig till sig själv och sin omgivning. I avsnittet hör du Rebecka Lennartsson, docent i etnologi med prostitutionshistoria som specialitet och Katarina Graffman, doktor i antropologi, resonera med Åsa Melin om klimakteriet som kvinnorollsfråga, om jämlikhet och feminism. Det blir snack om åldersnoja, utseendefixering, förebilder och bristen på tolerans mot äldre kvinnor. Kan medvetenhet kring klimakteriet bara vara av godo eller skapa förväntningar på att något hemskt ska hända? Kanske föredrar du att se klimakteriet ur en humoristisk synvinkel?

Läs mer på www.klimakteriepodden.se


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.