Kvinnohälsa med helhetssyn

Mia Lundin är initiativtagare till den nyöppnade kvinnokliniken HerCare. Vi träffar henne där och får veta mer om verksamheten.