Kan naturen måles i penger?

Den globale naturkrisa utgjør en alvorlige trusler mot det biologiske mangfoldet på jorda, og mot menneskenes helse, velferd, og livsgrunnlag. Naturen gjør en viktig jobb for samfunnet. Verdien av den må inn i budsjettene og regnskapene våre. Vår oppgave som forskere er å synliggjøre at naturen gjør en kjempeviktig jobb for samfunnet og få verdien av den inn i forvaltningens budsjetter, sier David Barton, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Vi snakker om viktigheten av naturrregnskap.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.