Lyft luren - men, sen ...

Även om den huvudsakliga kommunikationen kollegor emellan i ett visst projekt el dyl sker textledes i chatt eller mejl, är det ibland lättare att bara "lyfta luren" och ta det per telefon. Då kan man snabbt förklara vad man menar, kollegan kan ställa snabba frågor (och få svar på dem) och ni kan fatta ett snabbt beslut utan att ni behöver skriva så mycket fram och tillbaka till leda. Men, om chatten/mejlen också fungerar som en slags dokumentation av vad ni gjort och sagt inom samarbetet, är det lätt att "per telefon"-överenskommelser flyger under radarn och går en del av projektmedlemmarna förbi.

Såvida ni inte undviker det. Hur? Just det handlar detta 586:e avsnitt av Klart! om. 

Har ni löst det här problemet på ett annat sätt? Skriv till mig på david@stiernholm.com och berätta. Som du förstår samlar jag på tips som de här och jag vill ha också ditt.