Gör strukturerade mötesnoteringar i OneNote

Det är god struktur att vara konsekvent med hur du gör noteringar när du har möten. Det underlättar när du ska sätta i verket det ni diskuterat när mötet är slut.

I detta väljer många att göra sina mötesnoteringar i OneNote i Microsoft 365 (och Microsoft Office, för den delen). Det är ett bra val, tycker jag, och det är ju extra smart om du gör det så lätt för dig som möjligt att föra noteringarna strukturerat. 

I detta sista avsnitt före sommaruppehållet, nr 594, delar jag med mig av hur du lätt kan skapa en mötesnoteringsmall i OneNote - och använda den enkelt när du har många möten.

Har du gjort på ett annat sätt för att underlätta mötesnoterandet i OneNote? Berätta för mig! Jag är idog samlare av förenklande strukturknep och jag är såklart nyfiken på att höra vad du har kommit på. Skriv till mig, så blir jag glad!

I inledningen till avsnittet nämner jag mina föreläsningar, som du kan boka till er kickoff eller ert möte i höst. Se de fyra vanligaste rubrikerna jag föreläser under just nu och kontakta mig bums om du vill få ett förslag från mig.