Utan tro i Kinamockaskogen med Ulf Gustafsson

Går det att ha en moral utan att tro på en gudomlighet?

Är det nödvändigt att ha en livsåskådning för att leva ett gott liv?

Gäst: Ulf Gustafsson, förbundssekreterare i Förbundet Humanisterna

 

Samtala vidare om avsnittet. "Samtal fortsätter" på onsdag den 24/2, kl 19.00-19.45 med Sensus studieförbund. Gå in på: www.sensus.se/dela/kinamockaskogen/

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds stift, Luleå stift, Sensus, Kyrkans tidning och Universitetskyrkan.

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media