187. "Bortom siffrorna – argument för det sunda förnuftet"

Sebastian Mattsson, Pontus Weinemo & Noa Bachner. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy