440. Petter Landén: Ett försvarstal

Petter Landén.