462. Låt dem svälta! Låt dem svälta!

Om Rashfords tydligen karriärsskadliga arbete mot fattigdom. Och om att Aston Villa är Newcastle.