479. Jack Grealishs legacy

Om att Jake Daniels kommit ut som homosexuell. Och lite om att, som skåning, göra vad man kan för att avplattformera Karl XI.