Marika Skärvik - Självledarskap & Medvetenhet

Det nionde avsnittet med Marika Skärvik som har långa VD och chefs erfarenheter där vi tar upp vikten av medvetenhet, att vara sann mot sig själv och hur man leder andra med kärlek! For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy