174: Sommar – Johan Anderberg om drogekonomi

Få saker är så tröttsamt som killar som pratar om marijuana, förutom när Johan Anderberg är killen! Han är författare till boken Cannabusiness – om konsten att legalisera en drog, och kan allt om hur man gör någonting olagligt till en miljardbransch.