192: Bowie bonds

1997 bestämde sig David Bowie för att ge sig in i finansbranschen. Han ville förvandla sina framtida royaltyintäkter till obligationer. Drygt tio år senare blir han anklagad av en brittisk tabloidtidning för att ha orsakat den globala finanskrisen. Vad var det som hände?