171: Ur led är börsen

Världsekonomin kollapsar framför våra ögon och många företag går på knäna. Ändå går börsen förhållandevis bra. Hur är det möjligt? Kanske är allt bara en bräcklig fasad, men kanske är det NOA eller TINAs fel.