150: Ryskt smörgåsbord

I vilken ände börjar man när man ska byta ekonomiskt system i ett land med 150 miljoner invånare? Kapitalet tar sig an världens kanske mest kända kapitalistiska revolution – när planekonomin Sovjetunionen blev till marknadsekonomin Ryssland.