Hjälp, jag är inte längre en stjärna på jobbet

Erik svarar på en lyssnarfråga från en person som inte längre känner sig ”grym på jobbet” och tycker att de nya arbetsuppgifterna är oväntat krävande. Kämpa på eller
hoppa av? Erik är oväntat sträng i sitt svar.