Generalist vs. Expert

Erik svarar på en lyssnarfråga från en generalist som känner sig mindre uppskattad än kollegorna som är specialister. Det här är något som Erik känner igen. Så vilken är bästa vägen framåt?