104. Ingen rekrytering är objektiv med Fredrik Hillelson

Fredrik och Elin pratar om svårigheter, lärdomar och fällor med rekrytering.

Producerat av Silverdrake Förlag.